Guia de Bones Practiques a la Feina

Guia buneas practicas

Mesures per a  la prevenció de contagis del  COVID-19.

Font: Federació Espanyola de la Recuperació i el Reciclatge, FER.